اخبار داخلی گروه, اخبار سراسری

اولین توربین نیروگاه بادی 50 مگاوات پدیده مروزیست شهرستان خواف در مدار شبکه برق کشور قرار گرفت

نیروگاه بادی 50 مگاوات

اولین توربین نیروگاه بادی 50 مگاوات پدیده مروزیست شهرستان خواف در مدار شبکه برق کشور قرار گرفت.

روزنامه خراسان: شماره : 20439 – ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد

دیدگاهتان را بنویسید