مقالات انرژی های تجدیدپذیر

انرژی تجدید پذیر (Renewable Energy) چیست و انواع آن

انرژی تجدید پذیر (Renewable Energy)، که اغلب به آن انرژی پاک گفته می شود، از منابع طبیعی یا فرایندهایی حاصل می شود که دائما در حال پر شدن و جبران هستند. به عنوان مثال، نور خورشید یا باد همچنان در حال درخشش و وزیدن هستند، حتی اگر در دسترس بودن آنها به زمان و آب و هوا بستگی داشته باشد. رودخانه های فصلی هر ساله آب کافی برای ذخیره پشت سد را تامین می کنند و درصورت استفاده، در فصل دیگر دوباره جایگزین می شود.

  از دیر باز خورشید برای روشنایی و حرارت، باد برای آسیاب و حرکت کشتی ها استفاده شده است. در طول 500 سال گذشته بشر به سمت منابع انرژی ارزان تر و کثیف تر چون زغال سنگ، گاز و نفت گرایش پیدا کرده است. امروزه ما راه های خلاقانه تر و کم هزینه تری را برای گرفتن و ذخیره انرژی یاد و خورشید و … یافته ایم.

انرژی تجدید پذیر چیست؟

انرژی تجدید پذیر چیست؟

 

انواع انرژی تجدید پذیر

فن آوری های اصلی دراینجا فتوولتائیک خورشیدی ( با استفاده از نور خورشید ) و حرارتی خورشیدی ( با استفاده از حرارت خورشید )

  • انرژی برق آبی یا هیدرو الکتریکی : انرژی حاصل از رودخانه ها و سایر جریان های آب
  • زیست توده و بیوگاز : انرژی استخراج شده از مواد آلی
  • انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) : انرژی گرمایی از داخل زمین
  • انرژی جزر و مد: انرژی حاصل از جزر و مد
  • انرژی موج : انرژی حاصل از امواج اقیانوس
  • بیوتکنول : سوخت آلی مناسب برای وسایل نقلیه و بدست آمده از تخمیر پوشش گیاهی
  • بیودیزل : سوخت آلی برای وسایل نقلیه ، بدست آمده از روغن گیاهی