مقالات انرژی های تجدیدپذیر

روند رشد انرژی های تجدید پذیر

انرژی های تجدیدپذیر در دو دهه اخیر به خاطر تغییرات آب و هوایی مورد اقبال عمومی مردم جهان قرار گرفته است و هر ساله نسبت به سال قبل، ظرفیت نیروگاه های نصب شده به صورت فزاینده افزایش یافته است. نمودار زیر روند رشد انرژی های تجدید پذیر در اروپا را به صورت تجمعی نشان می دهد. به نظر میرسد تولید برق آبی رشد چندانی در اروپا نداشته است و بیشتر رشد منابع تجدید پذیر معطوف به انرژی باد و انرژی خورشیدی شده است. دیگر منابع تجدیدپذیر چون زیست توده نیز، رشد ملایم خود را حفظ کرده است.

 

 

کشورهای مختلف دنیا نقش های متفاوتی را در گسترش انرژی های تجدیدپذیر ایفا می کنند و سهم برابری در نصب این فناوری نداشته اند. شکل زیر رتبه بندی کشور ها را برای نصب انرژی های تجدیدپذیر نشان می دهد. روند رشد انرژی های تجدید پذیر نشان می دهد کشور چین با اختلاف فاحش گوی سبقت را ربوده است و پس از آن آمریکا است. کشور های برزیل، هند، آلمان، روسیه و ژاپن از انرژی های نو بیشترین استفاده را کرده اند. البته می توان گفت کانادا با جمعیت کمتر کار بسیار بزرگتری در این امر انجام داده است.

 

 

کشور های مختلف با توجه به اقلیم، صنعت و مسائل سیاسی ترکیب انرژی های مختلفی دارند برای مثال آلمان غالبا از انرژی بادی ساحلی و انرژی خورشیدی بهره میبرد و پس از آن زیست توده قرار می گیرد.

 

 

مثال دیگری از تفکیک فناوری های انرژی تجدیدپذیر، ایالات متحده است که انرژی باد بیشترین استفاده را دارد و پس از آن انرژی برق آبی و انرژی خورشیدی است.