راه نو
پدیده مروزیست
سنگ باد بهمن شرق
سیناطب ایرانیان
ایلیا
روشن باد شرق
تاراتک
زیبنده
محمد سلام
svg-ae-energy-opt-44x60

آخرین اخبار و مقالات

آخرین مقالات ، دستورالعمل ها و رویدادهای ما را دنبال کنید.
طراحی توربین بادی

طراحی توربین بادی

طراحی توربین بادی در قلب هر سیستم تولید انرژی تجدیدپذیر بادی توربین بادی قرار دارد. طراحی توربین بادی برای بهینه کردن توان خروجی با تغ...

ادامه مطلب

توربین بادی استال

توربین بادی استال

توربین بادی استال با افزایش سرعت باد، توان خروجی توربین بادی افزایش می یابد و باید کنترل شود. روش های مختلفی برای کنترل توان خروجی تور...

ادامه مطلب

آینده انرژی خورشیدی

آینده انرژی خورشیدی

آینده انرژی خورشیدی طی دهه گذشته، هزینه انرژی خورشیدی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. فناوری های جدید نوید افزایش کارایی و کاهش ...

ادامه مطلب

توربین بادی خانگی

توربین بادی خانگی

توربین بادی خانگی توربین بادی خانگی دو معنا را در ذهن ایجاد می کند ابتدا توربینی که در خانه ساخته می شود، ساده و کوچک است و تجاری نیست...

ادامه مطلب

نصب دومین توربین بادی

نصب دومین توربین بادی

۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ در سال جهش تولید بعد از سه شبانه روز تلاش بی وقفه تیم نصب و بهره برداری شرکت پدیده مروزیست، شرکت تابعه گروه راه نو عمل...

ادامه مطلب