اخبار داخلی گروه

آغاز عملیات ژئوتکنیک

نصب توربین بادی -ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

آغاز عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک خاک نیروگاه مردمی ۵۰مگاوات بادی شرکت پدیده مروزیست سلامی خواف

مهندس فاطمی مدیر پروژه اولین و بزرگترین پروژه مردمی نیروگاهی بادی شرق کشور از آغاز عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک خاک پروژه نیروگاه بادی ۵۰مگاوات زمین سلامی خواف شرکت پدیده مروزیست خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی شرکتهای راه نو مهندس فاطمی مدیر پروژه نیروگاه بادی ۵۰مگاوات سلامی خواف شرکت پدیده مروزیست گفت: عملیات ژئوتکنیک و خاکبرداری از محل جانمایی توربین های بادی پروژه ۵۰مگاوات آغاز شده است.

وی افزود: عملیات حفاری و نمونه گیری خاک به عمق ۳۰متر برای هر توربین انجام می شود به طوری که از هر یک متر یک ظرف خاک برداشته که برای هر توربین ۳۰نمونه خاک جهت ازمایشات لازم به آزمایشگاه ارسال می شود .

مهندس فاطمی در ادامه بیان داشت: بعد از اینکه جواب آزمایش ژئوتکنیک خاک آماده شد یکی از سه نوع فونداسیون قابل اجرا خواهد بود.

مدیر پروژه نیروگاه بادی۵۰مگاوات سلامی خواف شرکت پدیده مروزیست خاطر نشان کرد: بعد از بررسی های مختلف و تاییده های آزمایشگاه ژئو تکنیک خاک و نوع فونداسیون و بررسی لرزش و دینامیک نقطه مجاز و مورد نظر انتخاب و عملیات گودبرداری برای هر توربین آغاز می شود .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید