اطلاعیه دریافت برگه های بلوک سهام

قابل توجه تمامی سهامداران عزیز تربت جامی

با توجه به افزایش سرمایه ثبتی شرکت پدیده مروزیست و رشد سرمایه این شرکت ارزش بلوک سهام جدید سهامداران ۲۰میلیون تومان شده است.
لطفا جهت دریافت برگه سهام جدید با همراه داشتن قرارداد اولیه هرچه سریعتربه دفتر نیروگاه؛
واقع در تربت جام، بلوارامام خمینی(ره)، نبش امام خمینی۲۹، مقابل پمپ بنزین شاهرخ مراجعه نمایید.

تحویل از۱۳۹۹/۰۹/۲۲لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
می باشد.

پس از مهلت تعیین شده در دفتر مرکزی نیروگاه (مشهد مقدس- فلسطین۲۰- پلاک ۷۹) بایگانی می گردد.

روابط عمومی گروه راه نو