اقدام اقلیمی آلمان

برنامه اقدام اقلیمی آلمان تا سال 2030

هدف سال 2030 اقدام اقلیمی آلمان کاهش55 درصدی انتشار گاز های گلخانه ای نسبت به سطح سال 1990 است. به این معنی است که 866 میلیون تن انتشار کربن در سال 2018 باید به مقدار 563 میلیون تن در پایان دهه بعد برسد. تمام برنامه اقدامات آب و هوایی 2050 هر ساله توسط دولت ابلاغ می شود و بار ارزیابی به روی شانه یک وزارت خانه نهاده شده است. فرایند ارزیابی برای بیشترین شفافیت و بی طرفی، توسط کمیته خبره خارجی انجام میشود.

کابینه آب و هوایی که در ابتدا به صورت موقت بنا شد، به صورت دائمی خواهد شد و مسئولیت آزمودن اثربخشی، کارایی و دقت محاسبات را هر ساله به عهده دارد. این سازمان به طور مشترک تنظیماتی را انجام می دهد تا مطمئن شود هدف سال 2030 محقق می شود.

ساز و کار مالیات CO2

یکی از موارد برنامه اقدام اقلیمی آلمان، مالیات بر انتشار CO2 است که بر سیستم حمل و نقل و ساختمان اثر می گذارد. برنامه با قیمت ثابت 10 یورو به ازاء هر تن CO2 در سال 2021 پیشنهاد شده بود که البته شورای دولت های ایالتی پیشنهاد 25 یورو را مطرح کرده و هر ساله بر آن افزوده شود که به صورت زیر است.

30 یورو در 2022

35 یورو در 2023

45 یورو در 2024

55 یورو در 2025

فروشندگان انرژی ترجیع می دهد که این هزینه ها به سمت مصرف کننده ها کشیده شود و به طور مثال بر قیمت سوخت اضافه شود.

روند انتشار گاز های گلخانه در برنامه اقدام اقلیمی آلمان
روند انتشار گاز های گلخانه در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

مکانیزم جبران برای شهروندان

هزینه اضافی تجدید پذیر (renewables surcharge) پولی است که مصرف کنندگان برق، ان را بر روی قبض خود می پردازند که در سال 2019 این مبلغ 6.5 سنت به ازاء هر KWh بوده است. این هزینه صرف گسترش انرژی های تجدیدپذیر می شود و با گذر زمان کاهش می یابد.

درآمد ناشی از قیمت کربن و قبض های انرژی باید در زمینه اقدامات اقلیمی جدید صرف شود یا به عنوان جبران به شهروندان بازگردد. پیش بینی می شود درآمد ناشی از قیمت CO2 (CO2 pricing) از حمل و نقل و ساختمان به 18.8 میلیارد یورو در سال 2023 برسد. دولت اظهار داشته است که با افزایش قیمت سوخت های فسیلی و کاهش قیمت برق، تولید برق آسان تر می شود.

مسافرانی که بیش از 20 کیلومتر تا محل کارشان فاصله است، 35 سنت مالیات بیشتر به ازاء هر کیلومتر تا پایان سال 2026 باید پرداخت کنند. با افزایش درآمد های ناشی از این طرح ها قیمت برق کاهش خواهد یافت.

انرژی تجدید پذیر

بر مبنای برنامه اقدام اقلیمی آلمان، کسر انواع انرژی تجدیدپذیر از توان مصرفی از حدود 38 درصد در سال 2018 تا 65 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت. توربین های بادی ساحلی نقش اصلی را در این هدف ایفا خواهند کرد. طرح تبدیل توربین های بادی کهنه با نو که به عنوان repowering شناخته می شود با این شرط اجرا می شود که فاصله توربین تا منطقه مسکونی 10 برابر ارتفاع توربین باشد. دولت برای نصب 70 گیگاوات توربین بادی ساحلی، 20 گیگاوات فراساحلی و 100 گیگاوات سلول خورشیدی تا سال 2030 فراخوان داده است.

سهم منابع انرژی در تولید برق در برنامه اقدام اقلیمی آلمان
سهم منابع انرژی در تولید برق در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

برای مشاهده برنامه دولت آلمان برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در زمینه حمل و نقل و مسکونی روی این لینک کلیک کنید.