اولین جزیره انرژی جهان

پارلمان دانمارک موافقت کرده است “اولین جزیره انرژی جهان” را، ایجاد کند. دو جزیره انرژی بادی دریایی در دریای شمال و دریای بالتیک واقع شده اند و می توانند به افزایش سهم اروپا از انرژی تجدیدپذیر کمک کنند. جزایر انرژی به عنوان قطب انرژی عمل می کنند و امکان اتصال چندین مزرعه بادی دریایی را فراهم می کنند و قدرت را بین کشورهای متصل به جزیره توزیع می کنند.

وزارت آب و هوا، انرژی و صنعت دانمارک می گوید این کشور قصد دارد تا سال 2030، ظرفیت انرژی باد دریایی خود را چهار برابر کند و تقاضای برق 7.7 میلیون خانوار اروپایی را برآورده کند. توافق نامه جدید آب و هوایی که توسط احزاب سیاسی به توافق رسیده اند سرمایه گذاری در توسعه فناوری جذب کربن و هیدروژن سبز را فراهم می کند. در این توافق نامه همچنین اقدامات کاهش مالیات در مورد تجدید پذیر و تشویق جایگزینی بخاری های نفتی و گازی با پمپ های حرارتی و انرژی منطقه انجام می شود.

وزیر آب و هوا ، انرژی و صنعت، آقای دن یورگنسن گفت: “با ایجاد دو جزیره انرژی اول جهان و با سرمایه گذاری در سوخت های پایدار ، ما در مبارزه بین المللی علیه تغییرات آب و هوا سهم مهمی می گیریم. “من امیدوارم که این توافقنامه به کشورهای دیگر نشان دهد که اقدامات اقلیمی و بهبود اقتصادی دست به دست هم می دهند.”

در دسامبر سال 2019 ، پارلمان دانمارک در مورد “اقدام آب و هوایی” موافقت کرد، که دانمارک را موظف می کند تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به میزان 70٪ كاهش دهد. این بدان معناست که کشور باید ظرف ده سال آینده میزان انتشار خود را تا 20 میلیون تن کاهش دهد.

Dimitris Mavrokefalidis

Tuesday 23 June 2020