بدون وقفه در مسیر توسعه

در مصاحبه اختصاصی روابط عمومی هلدینگ راه با خرسند مدیرعامل شرکت پدیده مرو زیست در رابطه با استراتژی راهبردی شرکت پدیده مروزیست تاکید شد:

تنها استراتژی راهبری ما در شرکت پدیده مرو زیست متوقف نماندن است، هچنان که تا الان از تمام ظرفیت های موجود استفاده شده است در آینده همچنان خواهد ماند.

خرسند ادامه داد: ازآنجایی که ما همیشه به رشد کمی و کیفی دانش و مهارت کارکنان خود می اندیشیم، برگزاری دوره های تخصصی را در دستور کار خود قراردادیم، لذا برگزاری دوره های تخصصی کار در ارتفاع متناسب با پارامتر های روز جهانی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارگاه تعمیر و نگهداری را در سایت خواف تکمیل کردیم وبه بهره برداری می رسانیم، همچنین همکاران ما در سایت خواف بعد از یک دوره تحقیق و توسعه در حال ساخت توربین های کیلو واتی هستند که نتیجه آن را به زود مشاهده خواهیم کرد.

مدیر عامل پدیده مرو زیست در پایان گفت: در هفته آینده مراحل نصب شبکه توربین سوم وهمچنین بارگیری، نصب تابلو، تکمیل پست و سوییچ خانه دوم انجام خواهد شد، همچنین امکان سنجی زمین ها بعدی نیروگاه ها هم درحال انجام است، مراحل امکان سنجی شرکت آذین یک به پایان رسیده ومهر آذین دو در مراحل پایانی خود به سر می برد.