بیمارستان با انرژی تجدیدپذیر

بیمارستان با انرژی تجدیدپذیر

پروژه بیمارستان با انرژی تجدیدپذیر با هدف کاهش انتشار CO2 برای حدود 15000 بیمارستان در اروپا انجام شده است. در مقابل با بیمارستان های جدید، که می تواند برای انرژی کم طراحی شود، بیمارستان های موجود برای دستیابی به اهداف کاهش طولانی مدت CO2 خود ، باید بر کاهش مصرف انرژی و بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر تمرکزکنند. بنابراین این پروژه با هدف پرداختن به این موضوع و ارائه ابزارهای لازم برای تصمیم گیری بهتر و سریعتر به ذینفعان بیمارستان های اروپایی ارائه شده است. پروژه بیمارستان با انرژی تجدیدپذیر توسط یک آژانس بهداشت عمومی محلی در ایتالیا، که مسئولیت منطقه ای برای مطالعه و اقدامات و بررسی امکان سنجی سیستم های انرژی تجدیدپذیر در بیمارستانهای موجود را دارد به عهده گرفته شده است.

پروژه های آزمایشی با چندین بیمارستان انجام شده است. از این پروژه، یک راهنمای عملی در مورد سیستم های انرژی تجدیدپذیر در بیمارستان ها تهیه شده است به تصمیم گیرندگان و پرسنل مسئول بیمارستان در سراسر اروپا توزیع شده است.

نتایج

16 بیمارستان در هفت کشور اروپایی گزینه هایی را برای تبدیل شدن به کربن صفر در آینده کشف کرده اند و برنامه های سرمایه گذاری 2020 را با هدف تولید حداقل 50٪ از نیازهای انرژی خود از انرژی های تجدید پذیر تولید کرده اند. کل سرمایه گذاری برنامه ریزی شده نزدیک به 150 میلیون یورو است که بیش از یک سوم آن قبلاً تعهد شده است. در صورت اجراي تمام برنامه ها، منجر به كاهش سالانه نزديك به 80،000 تن انتشار CO2 خواهد شد. “راهنمای انرژی تجدید پذیر برای بیمارستان های اروپا” تولید و منتشر شده است.

راهنمای انگلیسی زبان نیز به ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه شده است. بیش از 80 ذینفع از سراسر اروپا بطور مستقیم از طریق  کارگاه اموزشی به طور مستقیم با این پروژه ها درگیر شدند. اکثر بیمارستانها توافق کرده اند که برنامه های سرمایه گذاری آنها از طریق وب سایت پروژه در دسترس دیگران قرار گیرد.

درسهای آموخته شده

اولویت عمده نگرش انرژی در بیمارستانهای اروپا کاهش هزینه است و این منجر به سرمایه گذاری های استراتژیک و تجمعی در بهره وری انرژی می شود. سرمایه گذاری در سیستم های انرژی تجدیدپذیر در اکثر آژانس ها / وزارتخانه های بهداشت اروپا از اولویت سیاسی بسیار پایینی برخوردار است. اکثر بیمارستانها مایل نیستند و یا قادر به تبدیل شدن به تولیدکننده انرژی در جامعه به عنوان ابزاری برای دستیابی به کاهش شدید انتشار کربن و هزینه های خالص انرژی خود نیستند. زیست توده عملی ترین گزینه در حال حاضر برای دستیابی به 50٪ انرژی تجدیدپذیر است.

نمونه دیگر بیمارستان با انرژی تجدیدپذیر در کشور هاییتی

همکاران و هماهنگ کننده های این پروژه در اروپا