جایگزین سوخت فسیلی در عمان

بهترین جایگزین سوخت فسیلی در عمان انرژی خورشیدی و انرژی باد است.

مطالعه ای که توسط محققان گروه جغرافیا ، دانشکده هنر و علوم اجتماعی در دانشگاه سلطان قابوس (SQU) انجام شده است ، نشان داده است که هر دو انرژی خورشیدی و انرژی بادی گزینه های قابل توجهی برای انرژی تجدیدپذیر برای منابع سوخت فسیلی در عمان هستند.

این مطالعه با عنوان “کاوش در پتانسیل منابع انرژی خورشیدی ، جزر و مد و باد در عمان با استفاده از یک رویکرد اقلیمی-اقتصادی-اجتماعی یکپارچه“، اخیراً توسط ScienceDirect منتشر شد.

رویکرد های پژوهش

به گفته نویسندگان، محمد ههره و احمد ال کناوی، این مطالعه برای اولین بار ارزیابی جامعی از منابع بالقوه انرژی تجدیدپذیر در عمان، با تمرکز ویژه روی منابع انرژی خورشیدی، باد و جزر و مد را ارائه می دهد. این مطالعه یک رویکرد جدید برای ارزیابی پتانسیل این منابع انرژی اتخاذ کرده است، که در آن اطلاعات حاصل از چندین شاخص آب و هوایی با محرک های اجتماعی اقتصادی توسعه انرژی همراه است. به طور خاص، بر اساس یک مجموعه داده روزانه از مرکز ملی پیش بینی محیط زیستی (NCEP)  سیستم پیش بینی آب و هوا Reanalysis (CFSR) ، سه شاخص آب و هوا برای توصیف فراوانی، شدت و مدت تابش خورشیدی و سرعت باد استفاده شد. برای مشاهده مقاله پیرامون تغییرات آب و هوایی کلیک کنید.

نویسندگان شاخص جدید ارزیابی کلی (OAI) را بر اساس این سه شاخص آب و هوایی معرفی کرده اند تا بهترین مناطق – از دیدگاه اقلیمی- برای تولید انرژی خورشیدی و باد را کشف کنند. اعتبار مکان های توصیه شده در زمینه محدودیتهای مهم فیزیولوژیکی، زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی (به عنوان مثال تراکم جمعیت، شهرکهای مسکونی، فاصله تا آب، شبکه حمل و نقل و غیره) مورد بحث قرار گرفت.

نتایج پژوهش

نتایج نشان می دهد که هر دو انرژی خورشیدی و انرژی بادی می توانند به عنوان منابع جایگزین سوخت فسیلی در عمان دیده شوند که تقریباً 3.2 درصد و 4.4 درصد از قلمرو عمان برای استفاده پایدار از باد و تابش خورشیدی مناسب هستند.

مکانهای توصیه شده برای تولید باد عمدتاً در امتداد سواحل الجزیر و دوقم در جنوب شرقی عمان واقع شده اند، جایی که می توان یک مرکز امیدوارکننده انرژی باد را احداث کرد. بهترین مکانها برای توسعه مراکز تولید انرژی خورشیدی ترکیبی احتمالاً در سوهار و ثمره قرار می گیرند، جایی که شدت خورشیدی به 8.1 کیلو وات ساعت در متر مربع نزدیک می شود.

 انرژی خورشیدی و انرژی باد بهترین جایگزین سوخت فسیلی در عمان است
انرژی خورشیدی و انرژی باد بهترین جایگزین سوخت فسیلی در عمان است

سیاست های انرژی

سال گذشته، شرکت تأمین انرژی و تأمین آب عمان (OPWP) تنها خریدار برق این کشور، از برنامه توسعه انرژی تجدیدپذیر خود پرده برداشت که شامل تهیه 3050 مگاوات ظرفیت تجدید پذیر تا سال 2025 است. حدود500  مگاوات اول این ظرفیت در سال 2021 با اتمام پروژه برق مستقل خورشیدی Ibri II  با عنوان(IPP) به بهره برداری می رسد.

تا سال 2023، وقتی Manah Solar 1 و Manah Solar II به بهره برداری رسید، 1000 مگاوات اضافی به این نمونه کارها اضافه خواهد شد. برنامه OPWP همچنین سرمایه گذاری های بخش خصوصی را در پروژه های بادی پیش بینی می کند. این مطالعه یک بنیان محکم برای تصمیم گیرندگان ملی و محلی در عمان برای ارزیابی، نظارت، و بهره برداری پایدار از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر، به ویژه با رشد بالای جمعیت، شتاب شهرنشینی و رشد سریع اقتصادی طی چند دهه گذشته فراهم می کند. نویسندگان افزودند که می تواند چالش های بیشتری برای تقاضای انرژی آینده در این کشور ایجاد کند.

 جمار مندوزا و عمان دیلی اگوست 2020

فیلم نیروگاه انرژی خورشیدی برای تولید بخار در کنار میادین نفتی کشور عمان