دست همکاری شرکت توزیع فناور و سازمان همیاری های شهرداری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های راه نو، در حاشیه گردهمایی بلاک دی که در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت توزیع فناور و دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در حوزه های برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند
مدت، استعدادیابی و برگزاری رویداد ها منعقد شد.
 محمد زاده یکی از بنیانگذار های شرکت توزیع فناور در این مراسم گفت : بلاک دی با هدف جریان‌سازی، شناسایی، استعداد یابی و ایجاد ارتباط پایدار و موثر میان متخصصین حوزه بلاکچین در شهرهای ایران به جهت توسعه این فناوری نوپا و قدرتمند برگزار می‌شود، که با حمایت ویژه هلدینگ راه نو و شرکت توزیع فناور موفق به برگزاری دو رویداد موثر در شهرهای مشهد و اصفهان شده ایم و این بار نیز سومین رویداد را در شهر مشهد برگزار می کنیم که مورد استقبال بی نظیر مخاطبین قرار گرفته است.