سامانه نبوغ فرامرزی

گروه شرکت های راه نو با بیش از 5000 سهامدار و 30 شرکت زیر مجموعه در اقدامی برون مرزی به توسعه بازار صادراتی شرکت های دانش بنیان پرداخته است. از این رو در کشور هایی از جمله برزیل ، روسیه، ترکیه، افغانستان، سوریه، قزاقستان، عراق، سوریه، قرقیزستان، ارمنستان، سوئد و … پایگاه های خودرا جهت جذب و ارتباط با سرمایه گذران و مشتریان خارجی ایجاد کرده است.
شما در سامانه نبوغ فرامرزی می توانید ایده ها و محصولات خود را جهت بازاریابی ثبت نمایید.

مشخصات شخصی

تاریخ تولد

مشخصات محصول / ایده

Drop files here or
Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.