شرکت نوید خراسان در کنار گروه شرکت های راه نو

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های راه نو، در جلسه مشترک مدیران گروه شرکت های راه نو و شرکت نوید خراسان تاکید شد: با توجه به ضرورت حمایت از استارتاپ ها ایجاد فضای دانش بنیان دراستان خراسان رضوی از اهمیت بسیار زیادی برخودار است، که به عنوان اولین و بزرگترین برج فناوری و دانش بنیان شرق کشور شروع به کار کند.

جامی رئیس هیات مدیره گروه شرکت های راه نو که در این جلسه حضور داشت افزود: ما در سیاست گذاری های ابتدایی گروه، نگاه ویژه ای به استارتاپ ها و رفع موانع برای به ثمر نشستن محصولات آنها داشته ایم.

وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های فعال در شرق کشور نیازمند یک فضای اشتراکی برای راهبری بهتر ایده های خود هستند.

مجتبی تنها مدیرعامل گروه شرکت های راه نو ضمن تایید حرفای جامی گفت: شرکت نوید خراسان با هم قدم شدن دراین اتفاق قدم بزرگی را در جهت تحقق شعار سال “تولید؛ دانش‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌آفرین” برمیدارد.