قرارداد خرید دومین توربین بادی

قرارداد خرید دومین توربین بادی 660KW شرکت پدیده مروزیست با صبا نیرو امضا شد.

دکتر علیرضا جامی موسس گروه شرکت های راه نو از امضا قرارداد خرید دومین توربین بادی 660KW شرکت پدیده مروزیست با صبا نیرو خبر داد.

دکترعلیرضاجامی موسس گروه شرکت های راه نو صبح روز سه شنبه به همراه مدیرعامل شرکت پدیده مروزیست مهندس خرسند با حضور در محل دفتر تهران شرکت صبا نیرو گفت: قرارداد خرید دومین توربین 660KW با این شرکت نهایی وبه امضا رسید.

وی افزود: تمامی قطعات توربین بادی 660KW در حال آماده سازی برای ارسال به محل پروژه در خرگرد خواف می باشد. جامی در ادامه خاطرنشان کرد: بدنه و پره های دومین توربین 660KW آماده می باشد و تا دوهفته آینده به محل پروژه ارسال می شود.

وی در پایان بیان داشت: عملیات گود برداری واجرای فندانسیون دومین توربین بادی 660KW در حال اجرا می باشد.