نبرد برسر ساخت بزرگترین توربین بادی جهان

به نقل از بلومبرگ، شرکت Siemens Gamesa Renewable Energy  می خواهد بزرگترین توربین بادی جهان با کمترین عرض پی را بسازد.

توربین 14 مگاواتی با قطر روترو 222 متر، فقط دو متر بزرگ تر از توربین بادی General Electric Co خواهد بود. این نشان از این است که برای ورود به بازار با رشد سریع توربین های بادی دریایی، اندازه اهمیت دارد. از زمانی که GE اولین توربین12 مگاواتی Haliade-X را ساخت، سفارش های بسیاری را دریافت کرد که شامل بزرگ ترین میدان بادی دریایی جهان که در ساحل انگلیس است می شود. این سفارش ها گوی رقابت در تجارت را که در دست Siemens Gamesa و بعد از ان Vestas بود را ربوده بود.

توربین بادی Siemens Gamesa که SG 14-222 DD نامیده می شود، در سال 2021 برای نمونه اولیه آماده می شود و در سال 2024 به صورت تجاری در دسترس خواهد بود. با این توربین شرکت Siemens Gamesa جایگاه خود را به عنوان پیشگام بازار محکم می کند.

Andreas Nauen مدیر عامل بخش تجارت دریایی شرکت زیمنس گمسا گفت: این رویای من و رویای زیمنس گمسا است که در بالای سهم بازار جهانی 50 درصد بماند.

در حالی که توربین ها در سال های اخیر به سرعت رشد کرده اند،این واضح نیست که که تا چه اندازه بزرگ تر خواهند شد. Jeppe Funk Kirkegaard سرپرست طراحی ساختاری پره در شرکت زیمنس گمسا گفته است که به صورت فنی راحت است که مقیاس را بزرگ تر کرد، اما زنجیره تامین توانای همراهی ندارد. همچنین مساله داشتن وسایل نقلیه کافی که به اندازه کافی بزرگ باشند، وجود دارد.