نصب دومین توربین بادی

۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ در سال جهش تولید بعد از سه شبانه روز تلاش بی وقفه تیم نصب و بهره برداری شرکت پدیده مروزیست، شرکت تابعه گروه راه نو عملیات نصب و راه اندازی دومین توربین بادی ۶۶۰ کیلووات به پایان رسید.