همکاری ایران و ترکیه برای ساخت پره توربین بادی

به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی اعلام کرد که ایران و ترکیه به صورت مشترک، طراحی، ساخت و آزمون پره های توربین بادی جدید را شروع کرده اند.

علی رضا خاوندی گفته است که تحت چارچوب پروژه های تحقیقاتی ایران-ترکیه که به عنوان TUBITAK-MSRT Joint Call 2020، از 164 پروژه پیشنهادی، دو طرف در طول دو سال آینده برای انجام 22 پروژه مشترک در راستای ساخت پره های توربین بادی همکاری می کنند. این پروژه های به صورت مشترک توسط دانشگاه فنی خاورمیانه کشور ترکیه و پژوهشگاه مواد و انرژی، تحت نظارت انجمن تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TUBITAK) و وزارت علوم تحیقیقات و فناوری ایران اجرا می شود.

پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی‌ها، انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند.