پدیده مروزیست پیشگام در زمینه انرژِی های تجدیدپذیر

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های راه نو، کمانی معاون وزیر نیرو در بازدید از نیروگاه بادی پدیده مروزیست تاکید کرد: اقدام پدیده مروزیست به عنوان اولین شرکت خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر که توانسته با جذب سرمایه های مردمی قدم بزرگی در این عرصه بردارد قابل تحسین است.