یک قدم تا بورس

به گزارش روابط عمومی هلدینگ راه نو در نشست صمیمی علیرضا جامی نائب رییس هیات مدیره شرکت پدیده مرو زیست که به صورت مجازی و زنده با سهام داران برگزارشد، ایشان در جواب سوال اینکه پدیده مرو زیست کی وارد بورس میشود؟ گفت:

برای ورود به بورس شرکت ها باید حداقل سه سال روند سود دهی خود را طی کنند، باتوجه به استراتژی که ما از ابتدا برای شرکت طراحی کرده بودیم توانستیم سه سال پیاپی به این مهم دست پیدا کنیم، تمام پرونده های حسابرسی را آماده کردیم  و از تیرماه پارسال کارسازی های این پرونده انجام شد و در اوایل اسفند ماه سال گذشته این پرونده به تهران منتقل شد.

وی ادامه داد: توسط گروه مدیریت مالی این پرونده در حال پیگیری است و دوشرکت کارگزاری بورس به عنوان مشاور در کنار ما هستند و درحال حاضر پرونده در انتظار بررسی نهایی کارگزاری بورس است.

جامی درپایان گفت: به ما وعده شده که در شش ماهه اول سال جاری، مجوز ورود به فرابورس را در گام اول دریافت خواهیم کرد.