قیمت فروش برق

قیمت فروش برق در صنایع انرژی های تجدید پذیر قیمت فروش برق به عنوان محصول تولیدی انرژی های تجدید پذیر، تحت تاثیر تعرفه و ضرایب گوناگونی است که در ادامه تشریح می شود. این کالا به عنوان محصولی راهبردی طی موافقت نامه خرید تضمینی بلند مدت 20 ساله، توسط وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدید […]

اقدام اقلیمی آلمان

برنامه اقدام اقلیمی آلمان تا سال 2030 هدف سال 2030 اقدام اقلیمی آلمان کاهش55 درصدی انتشار گاز های گلخانه ای نسبت به سطح سال 1990 است. به این معنی است که 866 میلیون تن انتشار کربن در سال 2018 باید به مقدار 563 میلیون تن در پایان دهه بعد برسد. تمام برنامه اقدامات آب و […]

ساز و کار حمایت از انرژی تجدید پذیر

برای دانستن ساز و کار حمایت از انرژی تجدید پذیر بهتر است در مورد سیاست های دولت ها برای انرژی، بحث شود. سیاست های انرژی، اهداف آینده انرژی کشور را تعیین می کند. آنها ثبات را در بازار ایجاد می کنند و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهند و از این طریق امکان حمایت […]

خرید تضمینی برق

خرید تضمینی برق با نرخ‌های معین بهترین مکانیسم سیاستی برای انگیزه‌دادن به سرمایه‌گذاران در بخش تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر است که با هدف توسعه ساخت و استقرار این نیروگاه‌ها می‌باشند. خرید تضمینی برق برای اولین بار توسط ایالات متحده آمریکا در سال 1978 و برخی از کشورهای اروپایی مطرح و به اجرا درآمده است. […]