شرکت سلامت آفرینان

شرکت سلامت آفرینان راه نو با هدف، تولید گیاهان دارویی با کیفیت و سالم از نظر باقیمانده سموم و بارمیکروبی، رسیدن به حداکثر نسبت اندام گیاهی هدف و ماده موثره و درنتیجه بیشترین عملکرد در واحد سطح و همچنین فرآوری گیاهانی با این کیفیت و مرغوبیت فعالیت خود را آغاز کرده است. بدین منظور طرح احداث هاب گیاهان دارویی در شهرهای مشهد، کاشمر، تربت جام و سبزوار برنامه ریزی شده است. این مراکز زیر نظر متخصصین این حوزه فعالیت کرده و با وجود پتانسیل های بالای شرکت از قبیل انتخاب مکان و شرایط مناسب جهت کشت و کار، به کارگیری تجهیزات لازم جهت فرآوری به موقع و همچنین داشتن شرایط لازم جهت صادرات محصول فرآوری شده، باعث سوداوری بسیار بالایی در این زمینه خواهند شد. بدیهی است با اجرای این طرح در سال های آتی، هریک از شهرستان های استان خراسان رضوی به یکی از قطب های فرآوری و صادرات گیاهان دارویی کشور مبدل می گردد.

  • شرکت سلامت آفرینان
  • تولید و توزیع بذر و نهاده مورد نیاز برای کشت گیاهان دارویی
  • مشاوره کاشت، داشت و برداشت
  • سورت، بسته بندی و انبارداری اصولی و استاندارد گیاهان دارویی​