شرکت سینا طب

شرکت سیناطب ایرانیان آنیل از سال ۱۳۹۴ با هدف تامین دارو، مکمــلهــــای غذایی و ورزشی، ملزومات و تجهیزات پزشکی شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده، ضمن شناخت دقیق و کامل نیازهای بازار داخلی و همچنین آگاهی از پیشرفتهای نوین علوم پزشک-دارویی، با تکیه بر دانش و ظرفیت های بی بدیل داخلی و در راستای تولید و اشتغال آفرینی اقدام به فعالیت در زمینه کشت گیاهان دارویی، فرآوری و تولید اسانس و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های غذایی، بهداشتی و دارویی کرده است.

  • شرکت سینا طب
  • مشاوره و کشت گیاهان دارویی و معطر
  • مشاوره و احداث واحدهای فرآوری اولیه و ثانویه گیاهان دارویی
  • صادرات گیاهان دارویی
  • واردات مکمل های دارویی