شرکت معدن کاوان

کشور عزیز ما ایران با داشتن منابع زیاد معدنی در سراسر کشور می‌تواند ضمن پاسخ به نیاز داخلی, صادرات چشم‌گیری داشته‌باشد. متاسفانه در سالیان اخیر شاهد خام فروشی این مواد با ارزش معدنی بوده ایم؛ درصورتی که با مدیریت صحیح این منابع غنی و استفاده از توان مهندسان داخلی, شاهد بهره‌وری بیشتر و مناسب تر از این منابع خواهیم بود. شرکت معدن کاوان راه نو توس در پاسخ به این دغدغه بزرگ در سال ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از متخصصان معدنی پا به عرصه فعالیت گذاشت. این شرکت هم اکنون با برنامه ریزی برای معادن پیشنهادی سنگ آهن در منطقه خواف خراسان رضوی, درصدد فروش ۷۰ درصد سهام این شرکت به مردم عزیز می‌باشد.

  • شرکت معدن کاوان