مهندسی بنیان سازان نخست

شرکت بنیان سازان نخست در سال ۱۴۰۰ به بهره گیری از مجرب ترین اساتید دانشگاه فردوسی , شریف و مهندسان با تجربه در موضوعات فنی و اجرایی با هدف اجرای پروژه های مهم دولت که منافع مردمی زیادی دارند, احداث گردید.​

  • مهندسی بنیان سازان نخست
  • درمانگاه فوق تخصصی و ساختمان پزشکان فوق پیشرفته در تربت جام ( با رویکرد پدافند غیر عامل)
  • پروژه ۲۴۰۰ واحدی مسکن طرح اقدام ملی