اولین جزیره انرژی جهان

پارلمان دانمارک موافقت کرده است “اولین جزیره انرژی جهان” را، ایجاد کند. دو جزیره انرژی بادی دریایی در دریای شمال و دریای بالتیک واقع شده اند و می توانند به افزایش سهم اروپا از انرژی تجدیدپذیر کمک کنند. جزایر انرژی به عنوان قطب انرژی عمل می کنند و امکان اتصال چندین مزرعه بادی دریایی را […]